PDF In Email
Thứ hai, 29 Tháng 2 2016 14:45

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1.  Chức năng:

* Tham mưu cho Hiệu trưởng

1.1. Tổ chức và thực hiện công tác đào tạo lái xe A1, B2

1.2. Hợp tác, liên kết, hợp đồng đào tạo với các cơ sở đào tạo lái xe khác, nhằm đảm bảo chỉ tiêu và lưu lượng tuyển sinh.

2.  Nhiệm vụ:

2.1.         Thực hiện công tác chính trị tư tưởng tại Trung tâm.

2.2.         Tổ chức tuyển sinh, đào tạo lái xe các hạng A1, B2

2.3.         Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu cải tiến đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy.

2.4.         Lập kế hoạch, thực hiện tiến độ giảng dạy, học tập, quản lý đội ngũ giáo viên, học viên theo chương trình đào tạo của Nhà trường.

2.5.         Quản lý đội ngũ giáo viên, học viên thuộc Trung tâm đào tạo lái xe.

2.6.         Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện chuyên dùng ( xe ô tô tập lái, sân bãi tại cơ sở 2) theo quy định của Nhà trường.

2.7.         Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên thuộc các lãnh vực Trung tâm quản lý và phải gắn đào tạo với sử dụng trang thiết bị phục vụ giảng dạy.

2.8.         Thực hiện báo cáo kết quả đào tạo theo yêu cầu lãnh đạo nhà trường

2.9.         Tổ chức quản lý, lưu trữ tài liệu, các loại sổ sách liên quan đến công tác đào tạo và kết quả giảng dạy học tập của giáo viên và học viên.

2.10.    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ liên hệ

1

Phạm Xuân Bách

Trưởng Trung tâm

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Huỳnh Văn Long

Nhân viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Nguyễn Thị Kiều Xuân

Nhân viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Nguyễn Trần Hạnh Vy

Nhân viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Nguyễn Đặng Thùy Hương

Nhân viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Cập nhật ngày Thứ năm, 29 Tháng 11 2018 15:34
 

Trung tâm đào tạo lái xe

LAIXE

Tuyển sinh các lớp ngắn hạn

Đăng ký trực tuyến

KTKT-Q12 qua kênh báo chí

Kênh Youtube

 

Facebook Like Box

 
You are here  : Home Giới Thiệu Các phòng ban Trung tâm đào tạo lái xe
-->