TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Chức năng

1.1. Tổ chức tuyển sinh các ngành nghề đào tạo ngắn hạn và phối hợp với Phòng đào tạo tuyển sinh hệ trung cấp.

1.2. Tham mưu các hợp đồng liên kết, hợp tác với các đối tác.

1.3. Thỉnh giảng giáo viên dạy nghề ngắn hạn.

2. Nhiệm vụ

2.1. Thực hiện công tác chính trị tư tưởng tại Trung tâm.

2.2. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc nghiên cứu, xây dựng ban hành các kế hoạch đào tạo, các hình thức tổ chức, phương pháp đào tạo giảng dạy hàng năm, quy hoạch chiến lược xây dựng phát triển trung tâm.

2.3. Tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch các ngành nghề ngắn hạn và quản lý quá trình đào tạo.

2.4. Tham mưu cho Hiệu trưởng lập kế hoạch phân công giáo viên dạy các lớp nghề. Tham gia nhận xét, đánh giá, dự giờ giáo viên.

2.5. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch học tập từng năm học, từng khóa học, tổ chức thi tốt nghiệp các khóa và tổ chức quản lý và cấp phát chứng chỉ cho học viên ra trường.

2.6. Phụ trách công tác tuyển sinh, xây dựng kế hoạch tuyển sinh các ngành nghề theo chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm được giao.

2.7. Tổ chức công tác dự giờ thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất, tổ chức hội giảng giáo viên hàng năm. Qua đó theo dõi và kiểm tra, đánh giá chất lượng kết quả đào tạo, tổng hợp, lập báo cáo định kỳ theo quy định của cấp trên.

2.8. Phối hợp với các tổ bộ môn soạn thảo các quy định, nội quy xưởng thực hành, quy định sử dụng máy móc, thiết bị, dụng cụ và nguyên vật liệu theo định mức một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả trong đào tạo.

2.9. Theo dõi đánh giá hiệu quả việc sử dụng, bố trí trang thiết bị máy móc và vật tư thực hành tại xưởng thực hành.

2.10. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện bảo hộ lao động và vấn đề an toàn lao động tại xưởng thực hành.

2.11. Lập kế hoạch tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc học tập nâng cao bồi dưỡng trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy nghề.

2.12. Tổ chức quản lý, lưu trữ tài liệu, các loại sổ sách liên quan công tác đào tạo và kết quả giảng dạy, học tập của giáo viên và học viên.

2.13. Tham mưu cho Hiệu trưởng ký ban hành, sửa đổi các quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng của phòng (nếu có)

2.14. Quản lý và sử dụng tài sản do nhà trường giao có hiệu quả.

2.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ liên hệ

1

Huỳnh Đức Vịnh

Trưởng Trung tâm

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Vũ Thị Chiến

Nhân viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Bùi Thị Ánh Tuyết

Nhân viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Võ Thị Thúy Nhi

Nhân viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Trương Nguyễn Hồng Châu

Nhân viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Lê Quốc Huy

Nhân viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Trung tâm đào tạo lái xe

LAIXE

Tuyển sinh các lớp ngắn hạn

Đăng ký trực tuyến

KTKT-Q12 qua kênh báo chí

Kênh Youtube

 

Facebook Like Box

 
You are here  : Home Giới Thiệu Các phòng ban Trung tâm đào tạo nghề ngắn hạn
-->