PDF In Email
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   TRƯỜNG TRUNG CẤP
KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẬN 12

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 180 /QĐ-TCKTKTQ12 ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12)

1. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

2. Tên ngành: Công nghệ Kỹ thuật nhiệt

3. Mã ngành: 42510219

4. Đối tượng học sinh

  • Tốt nghiệp THPT
  • Tốt nghiệp THCS

5.Thời gian đào tạo:

  • Tốt nghiệp THPT: Thời gian đào tạo 2 năm
  • Tốt nghiệp THCS: Thời gian đào tạo 3 năm 6 tháng

6.Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo

Chương trình được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt, trung thực, có đạo đức, tôn trọng pháp luật, có sức khỏe và lối sống lành mạnh, có khả năng lao động và phát triển nghề nghiệp.

 Chương trình đào tạo những kiến thức về đặc điểm kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện lạnh, các thiết bị điện tử cơ bản trong hệ thống lạnh và điều hòa không khí.Các phương pháp vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt, sửa chữa, kiểm tra, thay thế thiết bị trong các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí thông dụng.Chương trình đảm bảo tính liên thông đối với các bậc học cao hơn.

7. Những công việc chính học sinh tốt nghiệp có thể làm được

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp, nhà máy công nghiệp, các công ty thiết kế và lắp đặt hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí. Bảo trì hệ thống cho các cao ốc thuộc các lĩnh vực như văn phòng thương mại, chung cư, khách sạn,...

8. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ và hành vi khác của học sinh tốt nghiệp

8.1 Kiến thức 

-       Nêu được đặc điểm kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện lạnh, các thiết bị điện tử cơ bản trong các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí thông dụng;

-       Nêu được đặc điểm, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí thông dụng;

-       Nêu được phương pháp vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt sửa chữa, kiểm tra, thay thế thiết bị trong các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí thông dụng;

-       Nêu được tình hình chuyên ngành máy lạnh và điều hòa không khí trong thực tiễn và tương lai gần;

-       Có khả năng bố trí nơi làm việc an toàn.

8.2 Kỹ năng 

-       Kiểm tra, đánh giá tình trạng, lắp đặt và thử nghiệm được các thiết bị điện lạnh và các thiết bị điện tử cơ bản trong hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí;

-       Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa, thay thế được thiết bị trong hệ thống lạnh công nghiệp và dân dụng.

-       Có kỹ năng giao tiếp tốt;

-       Có tư duy sáng tạo;

-       Có kỹ năng làm việc theo từng nhóm;

8.3 Thái độ 

-       Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp;

-       Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp;

-       Có ý thức vươn lên trong học tập và công việc.

8.4 Ngoại ngữ: tiếng Anh trình độ A

8.5 Tin học: trình độ A

8.6 Năng lực hành vi khác 

  • Có khả năng giải quyết tốt các vấn đề trong công việc;
  • Học sinh sau tốt nghiệp có thể tiếp tục liên thông lên cao đẳng, đại học theochuyên ngành đào tạo.
 

HIỆU TRƯỞNG

( đã ký)

Huỳnh Chí Hiếu

 

Trung tâm đào tạo lái xe

LAIXE

Tuyển sinh các lớp ngắn hạn

Đăng ký trực tuyến

KTKT-Q12 qua kênh báo chí

Kênh Youtube

 

Facebook Like Box

 
You are here  : Home Giới Thiệu Chuẩn đầu ra các ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt
-->