PDF In Email

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   TRƯỜNG TRUNG CẤP
KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẬN 12

                                     CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

( Ban hành kèm theo Quyết định số:180 /QĐ-TCKTKTQ12 ngày19 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12)

1. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

2. Tên ngành : Kế toán doanh nghiệp

3. Mã ngành : 42340303  

4. Đối tượng tuyển sinh

  • Tốt nghiệp THPT
  • Tốt nghiệp THCS

5. Thời gian đào tạo

  • Tốt nghiệp THPT: Thời gian đào tạo 2 năm
  • Tốt nghiệp THCS: Thời gian đào tạo 3 năm 6 tháng

6. Giới thiệu tóm tắt chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành kế toán doanh nghiệp được thiết kế để đào tạo người học trở thành kế toán viên ở trình độ trung cấp chuyên nghiệp có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khoẻ, có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung chương trình đào tạo ngành  kế toán doanh nghiệp gồm những kiến thức cơ bản về chính trị, tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh, kinh tế học, kế toán tài chính, kế toán doanh nghiệp sản xuất, thương mại- dịch vụ, kiểm toán và phân tích hoạt động kinh doanh. Các kiến thức chung về soạn thảo và quản lý các loại văn bản. Đặc biệt trang bị cho người học những kiến thức về tổ chức công việc trong ngành kế toán.

7. Những công việc chính học sinh tốt nghiệp có thể làm được

Học sinh sau khi tốt nghiệp hệ Trung cấp ngành kế toán doanh nghiệp có thể đảm nhận các công việc về kế toán trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế- xã hội;

Làm việc trong phòng kế toán, phòng tài chính với các vị trí như: kế toán viên, nhân viên thu ngân, nhân viên văn phòng cho các loại hình doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ và các loại hình doanh nghiệp khác.

8. Yêu cu v kiến thc, k năng, thái đ và hành vi khác ca hc sinh tt nghip

8.1 Kiến thức

Có kiến thức chuyên môn vững vàng về các nghiệp vụ kế toán bao gồm:

-       Nguyên lý kế toán,kế toán doanh nghiệp, kế toán thương mại - dịch vụ, kế toán thuế, kế toán excel và kiểm toán;

-       Có kiến thức về kinh tế học, luật kinh tế, khai báo thuế cho doanh nghiệp.

8.2 Kỹ năng

-       Kỹ năng thực hành nghiệp vụ kế toán;

-       Đủ khả năng giả quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán;

-       Tổ chức công tác kế toán ở đơn vị;

-       Biết sử dụng phần mềm kế toán misa ;

-       Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại chứng từ, thành thạo kỹ năng về thu-chi, theo dõi công nợ, lập các sổ kế toán, tổng hợp số liệu lập các báo cáo kế toán, và khai báo thuế cho doanh nghiệp.

8.3 Thái độ

-       Có nhận thức đúng đắn, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỹ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;

-       Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm;

-       Có tính cẩn thận, trung thực, cần kiệm. Luôn có tinh thần trách nhiệm trong công việc;

-       Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, luôn tự rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn;

8.4 Ngoại ngữ: tiếng Anh trình độ A

8.5 Tin học: trình độ A

8.6 Năng lực hành vi khác 

-       Có khả năng tự học và nâng cao trình độ chuyên môn, có thể liên thông lên Cao đẳng, Đại học ngành kế toán hoặc các ngành tương đương thuộc khối kinh tế;

-       Cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.

 

HIỆU TRƯỞNG

( đã ký)

Huỳnh Chí Hiếu

 

Trung tâm đào tạo lái xe

LAIXE

Tuyển sinh các lớp ngắn hạn

Đăng ký trực tuyến

KTKT-Q12 qua kênh báo chí

Kênh Youtube

 

Facebook Like Box

 
You are here  : Home Giới Thiệu Chuẩn đầu ra các ngành Kế toán doanh nghiệp
-->