PDF In Email

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   TRƯỜNG TRUNG CẤP
KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẬN 12

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

( Ban hành kèm theo Quyết định số:180 /QĐ-TCKTKTQ12 ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12)

1. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

2. Tên ngành: Tài chính ngân hàng

3. Mã ngành: 42340201

4. Đối tượng tuyển sinh

  • Tốt nghiệp THPT
  • Tốt nghiệp THCS

5. Thời gian đào tạo

  • Tốt nghiệp THPT: Thời gian đào tạo 2 năm
  • Tốt nghiệp THCS: Thời gian đào tạo 3 năm 6 tháng

6. Giới thiệu tóm tắt chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp được thiết kế để đào tạo người học trở thành nhân viên TCNH trình độ TCCN, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khoẻ, có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình bao gồm bao gồm những kiến thức cơ bản về Kinh tế học, tiền tệ ngân hàng, nghiệp vụ ngân hàng thương mại, thị trường chứng khoán, thẩm định tín dụng, thị trường tài chính và các kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng, các kiến thức về kinh tế và pháp luật kinh tế, tài chính doanh nghiệp, hiểu biết chuyên sâu cả lý thuyết và thực hành về tín dụng ngân hàng và kế toán ngân hàng.

Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành tương đương thuộc khối kinh tế.

7. Những công việc chính học sinh tốt nghiệp có thể làm được

-       Học sinh trung cấp chuyên nghiệp ngành Tài chính ngân hàng, sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc trong ngân hàng như: Trợ lý tín dụng, kế toán, kế toán viên, kế toán viên phòng thanh toán quốc tế, nhân viên kinh doanh ngoại tệ, giao dịch viên, kỹ thuật viên phân tích tài chính doanh nghiệp,...

-       Học sinh tốt nghiệp đủ khả năng làm các công việc tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp dịch vụ, thương mại với vai trò kỹ thuật viên, nhân viên phân tích tài chính, nhân viên trong các định chế tài chính trung gian như: công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính...

8. Yêu cu v kiến thc, k năng, thái đ và hành vi khác ca hc sinh tt nghip

8.1 Kiến thức

-       Có kiến thức về chuyên ngành tài chính – ngân hàng và vận dụng để thực hành các nghiệp vụ của một ngân hàng thương mại như: nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ thẩm định tín dụng và các công cụ cơ bản để kiểm soát và quản lý rủi ro tín dụng khi cho vay, nghiệp vụ thanh toán trong thương mại quốc tế, nghiệp vụ bảo lãnh, nghiệp vụ ngân hàng quốc tế. Trang bị cho học sinh kiến thức chuyên môn về hệ thống thông tin và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các ngân hàng thương mại;

-       Có kiến thức và ứng dụng kiến thức chuyên môn để có thể đọc hiểu, hoạch định và dự toán tài chính, đánh giá hiệu quả và rủi ro của một dự án đầu tư.

8.2 Kỹ năng

-       Giải quyết được hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng;

-       Đọc và hiểu các báo cáo tài chính của các công ty;

-       Lập được kế hoạch, soạn thảo văn bản các hợp đồng kinh tế;

-       Kỹ năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ cộng đồng.

8.3 Thái độ

-       Tính kỷ luật cao, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong nhóm;

-       Có tinh thần hòa đồng và hợp tác tốt với các thành viên trong và ngoài tổ chức;

-       Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, luôn tự rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn;

8.4 Ngoại ngữ: tiếng Anh trình độ A

8.5 Tin học: trình độ A

8.6 Năng lực hành vi khác 

-       Cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao;

-       Có khả năng tự học và nâng cao trình độ chuyên môn, liên thông lên Cao đẳng, Đại học.

 

HIỆU TRƯỞNG

( đã ký)

Huỳnh Chí Hiếu

 

Trung tâm đào tạo lái xe

LAIXE

Tuyển sinh các lớp ngắn hạn

Đăng ký trực tuyến

KTKT-Q12 qua kênh báo chí

Kênh Youtube

 

Facebook Like Box

 
You are here  : Home Giới Thiệu Chuẩn đầu ra các ngành Tài chính ngân hàng
-->