PDF In Email

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   TRƯỜNG TRUNG CẤP
KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẬN 12
 CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE
( Ban hành kèm theo Quyết định số: 180 /QĐ-TCKTKTQ12 ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12)

1. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

2. Tên ngành: Thiết kế và quản lý Website

3. Mã ngành:

4. Đối tượng tuyển sinh

  • Tốt nghiệp THPT
  • Tốt nghiệp THCS

5. Thời gian đào tạo

  • Tốt nghiệp THPT: Thời gian đào tạo 2 năm
  • Tốt nghiệp THCS: Thời gian đào tạo 3 năm 6 tháng

6. Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp được thiết kế để đào tạo người học trở thành kỹ thuật viên trình độ TCCN ngành Thiết kế và quản lý Website, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khoẻ, có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung chương trình đào tạo ngành Thiết kế và quản lý Website bao gồm những kiến thức cơ bản về chính trị, tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh, mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, kỹ thuật lập trình, lập trình ứng dụng, thiết kế ảnh kỹ thuật số, thiết kế giao diện web, phát triển ứng dụng Web, mã nguồn mở và lập trình Web PHP với MySQL Server.

7. Những công việc chính học sinh tốt nghiệp có thể làm được

Sau khi tốt nghiệp người học được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp, có khả năng:

-       Thiết kế, vận hành và bảo trì website; Điều hành quản trị cơ sở dữ liệu, bảo mật hệ thống thông tin cho website phục vụ cho công tác quản lý và kinh doanh của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học có sử dụng hệ thống Website; Nhận gia công thiết kế Website hoàn chỉnh theo yêu cầu của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, có chức danh sau:

-       Vận hành và phát triển hệ thống website, hệ thống mạng cục bộ, cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp;

-       Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng cục bộ, hệ thống website

-       Người học cũng có thể tiếp tục học nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo cao hơn thông qua các chương trình liên thông theo quy định.

8. Yêu cu v kiến thc, k năng, thái đ và hành vi khác ca hc sinh tt nghip

8.1 Về kiến thức

-       Trình bày được các khái niệm, nguyên lý liên quan về lĩnh vực công nghệ thông tin: các ngôn ngữ lập trình, thiết kế website;

-       Giải thích được cấu trúc của ngôn ngữ HTML, mô hình hoạt động của hệ thống Webserver, Web Browser, phát thảo được bố cục của trang web theo yêu cầu;

-       Lựa chọn công nghệ phù hợp để xây dựng phần mềm ứng dụng;

-       Trình bày được tính năng của phần mềm đồ họa;

-       Phân biệt các loại mô hình mạng, các thiết bị phần cứng.

8.2 Về kỹ năng

-       Xây dựng được website cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp;

-       Quản trị được các website: biên tập, nội dung, bảo trì, nâng cấp, bảo mật, vận hành cho các tổ chức;

-       Thiết kế được các ấn phẩm trang trí mẫu quảng cáo, xử lý ảnh;

-       Vận dụng thành thạo các kỹ thuật kết nối và quản trị mạng LAN cơ bản;

-       Lắp ráp hoàn thiện một bộ máy tính theo yêu cầu của người dùng;

-       Cài đặt, sửa chữa, xử lý các lỗi phần mềm thường gặp trong máy tính;

-       Có khả năng làm việc nhóm với vai trò người lãnh đạo cũng như là thành viên của nhóm;

-       Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình hiệu quả.

8.3 Về thái độ

-       Yêu nghề, có tác phong làm việc khoa học, có khả năng làm việc nhóm, tuân thủ các quy định về an toàn, có ý thức tiết kiệm trong sản xuất và có trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản, vật tư, trang thiết bị kỹ thuật;

-       Thể hiện tinh thần trách nhiệm của người công dân, tôn trọng pháp luật và các quy định của tổ chức, trung thực và có ý thức kỷ luật cao, hợp tác chia sẽ với cộng đồng, chấp nhận công việc sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao, có tính cầu tiến;

-       Có ý thức học tập, rèn luyện không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, kiến thức chuyên môn - nghiệp vụ và tay nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

8.4 Ngoại ngữ: tiếng Anh trình độ A

8.5 Năng lực và hành vi khác

-       Có khả năng sáng tạo trong công việc;

-       Cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao;

-       Có khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới vào công việc, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin trên internet;

-       Có khả năng tự học và nâng cao trình độ chuyên môn, liên thông lên Cao đẳng, Đại học.

 

HIỆU TRƯỞNG

( đã ký)

Huỳnh Chí Hiếu

 

Trung tâm đào tạo lái xe

LAIXE

Tuyển sinh các lớp ngắn hạn

Đăng ký trực tuyến

KTKT-Q12 qua kênh báo chí

Kênh Youtube

 

Facebook Like Box

 
You are here  : Home Giới Thiệu Chuẩn đầu ra các ngành Thiết kế và quản lý website
-->